Skip to content

Mladi SDP traže ubrzan pristup Zapadnog Balkana u EU

Forum mladih SDP CG je zajedno sa ostalim političkim omladinskim organizacijama Zapadnog Balkana koje su članice Internacionalne unije socijalističke omladine (IUSY), uputio otvoreno pismo evropskim liderima o važnosti što hitnijeg pristupanja naših zemalja Evropskoj Uniji.

Pismo je poslato Predsjedniku Savjeta Evrope, članovima Savjeta, predsjedniku Evropske Komisije i njenim članovima, predsjedniku Evropskog Parlamenta i svim poslanicima, premijerima naših država i predsjednicima partija čiji su ogranci mladih uputili pismo.

U pismu se ukazuje na mnoge zajedničke probleme sa kojima se mladi ljudi i zemlje Zapadnog Balkana suočavaju. Generacije mladih ljudi žele da žive i rade u svojim državama koje će biti dio velike evropske porodice, gdje će imati iste šanse kao njihovi vršnjaci u Evropi i u kojima će se spriječiti odliv mozgova kao jedan od većih problema naših država. Poseban segment je pitanje bezbijednosti, gdje su naše zemlje vrlo izložene različitim stranim uticajima, a sve u kontekstu rata u Ukrajini.

Takođe, ukazano je na važnost zemalja Zapadnog Balkana kao sigurnog partnera cijeloj Evropi, njenoj ekonomiji, stabilnosti i bezbijednosti. U tom kontekstu je naglašena važnost da se najkasnije do kraja godine započnu pristupni pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

Pismo je potpisalo jedanaest mladih lidera omladinskih političkih organizacija cijelog Zapadnog Balkana, koje su punopravne članice Internacionalne unije socijalističke omladine, kao i lideri pomenute organizacije, a isto je podržano peticijom koju je potpisalo više od hiljadu mladih.

Forum mladih SDP