Skip to content

Mugoša: Plantaže zaslužuju dobrog domaćina, rukovodstvo koje će stvoriti profit a ne arčiti državnu imovinu

Nakon što je Nebojša Vuksanović, predsjednik odbora direktora Plantaža, kazao da je ta kompanija sa aktuelnom Vladom dogovorila da ustupi dio svoje imovine i na taj način isplati poreski dug koji ima prema državi, reagovao je Budimir Mugoša, bivši ministar poljoprivrede i presjednik odbora Glavnog Grada SDP.

Poručuje da u Plantaže treba dovesti rukovodstvo koje će stvoriti profit, a ne, kako tvdi, arčiti državnu imovinu.

“Plantaže su kuća koja kao i Crna Gora, zaslužuju dobrog domaćina”, naveo je on.

Mugoša poručuje da su Plantaže kompanija koja je nastala raspadom složenog sistema Agrokombinata 13.jul i vjerovatno je jedni dio tog sistema koji je ostao u državnom vlasništvu. Nastali su, kako dodaje, na temelju više poljoprivrednih zadruga prije svega na prostoru Lješkopolja gdje su na kompleksu Pavlovine na površini od 205 ha zasađene prve plantaže vinograda i bresaka. Na imanjima lješkopoljaca koje im je prisilno oduzeto.

“Osamdesetih godina prošlog vijeka plantaže zasnivaju nove zasade na Ćemovskom polju gdje pored vinograda i breskve imamo još nekoliko voćnih vrsta gradi se novi savremeni vinopodrum i pogoni za skladištenje sortiranje i pakovnje voća. Kompanija je vremenom postala poznati crnogorski brend. Zenit dostiže u vremenu kada je na čelokompanije bio gospodin Đoko Rajković. Njegovim odlaskom počinje sunovrat ove kompanije”, navodi Mugoša.

Prema njegovim riječima, kompanija je svoju djelatnost zasnivala na površinama koje joj je država ustupila na korišćenje a koje je bilo državno vlasništvo ili je oduzeto od građana ove države.

“Poslije donošenja zakona o povraćaju oduzete imovine veliki dio površina je vraćen predhodnim vlasnicima ali postupak povraćaja još nije završen tako da Plantaže vode kao svoju imovinu veliki dio površina koje nijesu vraćene a pod sudskim sporovima. Sa druge strane bez ikakvog pravnog osnova na svoje ime su upisale 4 000 hektara državnog zemljišta. Dakle zemlju koju nijesu kupili nijesu naslijedili niti postoji rješenje državnog organa upisano je kao vlasništvo Plantaža 13 Jul.

Kompanija koja je za 60 godina postojanja uspjela sa tolikih površina da stvori vrijednost- zaliha opreme i biološkog materijala (zasadi) od 70 miliona i dug od preko 40 miliona nije dobra kompanija”, ističe Mugoša.

Dodsje da je Planom za 2022. godinu bilo predviđeno da prihodi budu 27 miliona a rashodi 26 što bi značilo dobit od 1 milion eura koji bi omogućio vraćanje duga za 42 godine.

“Sa druge strane upisivanjem imovine kao pravo vlasništva a ne pravo korišćenja omogućilo je opštini Tuzi da naplaćuje godišnje nekoliko stotina hiljada eura poreza na nepokretnost. Kada to urade opštine Podgorica i Zeta kao i ostale opštine na čijim teritorijama Plantaže imaju imovinu bankrot odnosno stečaj je neminovan. U Podgorici postoje velike površine koje su građevinsko zemljište gdje su porezi još veći”, podvlači Mugoša.

Kako poručuje, iako je problem nelegalno upisane imovine velik kao i raspolaganje privatnom imovinom koja nije vraćena i predmet je sudskih sporova i restitucije, najveći problemi su što plantaže prodaju državi državnu imovinu što je osim krivične odgovornosti na granici ljudskog razuma i drugi po nama najveći problem je što dolazimo u opasnost da neko kupi imovinu plantaža u stečaju kao što je prodata imovina KAP.

“Da li iko razuman i odgovoran u ovoj državi može dozvoliti rizik da 4 000 ha crnogorske teritorije bude vlasništvo bilo koga a naročito nekog stranoig investitora. SDP će preduzeti sve da se zemljište na kojem se nalaze zasadi Plantaža vrate u državno vlasništvo da im se da na rentu pod povoljnim uslovima a zemljište koje ne koriste javnim pozivom da na korišćenje zainteresovanim licima kako ne bi bile neobrađene”, naveo je on.