Skip to content

Mugoša: Stijović zaboravio na IPARD III

Ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović zaboravio je da predloži IPARD III program Evropskoj komisiji, kazao je Pobjedi Budimir Mugoša, član Predsjedništva Socijaldemokratske partije Crne Gore i resorni ministar u prelaznoj Vladi 2016. godine. Stijovićev resor, međutim, tvrdi da su prijedlog IPARD-a dostavili krajem decembra prošle godine. To što su svi ostali to uradili četiri mjeseca ranije, za njih nije problem i tvrde da Crna Gora neće ostati bez tih sredstava za razvoj poljoprivrede.

Evropska komisija je za razvoj poljoprivrede u pretpristupnim zemljama do 2027. godine planirala 900 miliona eura. Prošle sedmice je saopšteno da su usvojili IPARD III programe za Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Tursku, ali ne i za Crnu Goru.

Uslovi

– Crna Gora se ne pominje u dokumentu EK zato što nije ispunila elementarne uslove da dobije dio sredstava EU za podršku razvoju poljoprivrede – tvrdi Mugoša i objašnjava da je za ta sredstva potrebno aplicirati, a prije toga ispuniti određene uslove.

– Trebalo je podnijeti izvještaj o realizaciji sredstava iz prethodnog petogodišnjeg perioda 2016-2021. godina, uraditi više sektorskih analiza i na kraju usvojiti strategiju razvoja poljoprivrede za narednih pet godina, odnosno od 2021. do 2026. godine – kazao je Mugoša Pobjedi.

On smatra da je krivac Ministarstvo poljoprivrede, koje nije uradilo strategiju razvoja poljoprivrede i sektorske analize.

– Odgovorna je Vlada Duška Markovića i bivši ministar poljoprivrede Milutin Simović, koji je imao obavezu da uradi strategiju do kraja 2020. godine, kao i Stijović koji strategiju nije uradio do kraja prošle godine. Posljedice su očigledne – rekao je Mugoša.

Kazao je i da je Stijović za godinu u program rada Vlade kandidovao 21 programsku aktivnost, a prema njegovim saznanjima nije realizovana nijedna.

– Tako da nije čudo što je zaboravljen IPARD – naglasio je Mugoša i podsjetio da je osnovni princip EU da podrška razvoju poljoprivrede iznosi polovinu ukupne investicije ili prihvatljivih troškova. – Koliko bi sredstava Crna Gora potencijalno mogla dobiti ne znam, jer to zavisi od mnogo faktora. U prethodnom periodu imali smo na raspolaganju 35 miliona eura, pretpostavljam da najmanje toliko i sada bismo dobili, što bi, sa ulaganjem poljoprivrednika, bilo minimum 70 izgubljenih miliona eura – ističe Mugoša.

Iz Ministarstva poljoprivrede su kazali da su prijedlog IPARD III programa do 2027. krajem decembra dostavili EK na razmatranje i usvajanje.

– Tome je prethodila kontinuirana komunikacija sa EK i zainteresovanim stranama, te je u skladu sa sugestijama Komisije IPARD III program i sačinjen – rekli su iz Ministarstva i objasnili da su Albanija, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska u septembru prošle godine kandidovale svoje prijedloge programa.

Nema veze

– I pored toga što je Crna Gora svoj prijedlog programa dostavila krajem decembra, nijednog trenutka nije dovedeno u pitanje njegovo usvajanje, niti stavljanje sredstava na raspolaganje našoj poljoprivredi – tvrde iz Ministarstva, mada ne navode kad će to biti.

Tvrde da komšije koje su dobile pare za IPARD III ne planiraju da ih koriste u ovoj godini, već da iskoriste preostala sredstva iz IPARD II, koja se formalno mogu koristiti do kraja naredne godine.

– Interes svih zemalja regiona, a i Crne Gore, jeste što veća iskorišćenost sredstava iz perioda 2014-2020. godina, a što će biti slučaj i sa Crnom Gorom – naveli su iz Ministarstva i dodali da ,,nema razloga za zabrinutost, budući da je ministarstvo postupilo u svemu u skladu sa planiranim obavezama i sačinilo prijedlog IPARD III programa, koji je zvanično dostavljen EK“.

– Očekujemo da njegovo usvajanje bude nakon usaglašavanja sa eventualnim sugestijama i komentarima od EK – navodi se u saopštenju.

Iz EK je saopšteno da očekuju da će IPARD III generisati ukupno dvije milijarde eura investicija u poljoprivredu Zapadnog Balkana i Turske. Nijesu pominjali Crnu Goru.