Skip to content

Odžić: Da li “Open Balkan Vlada” kompletira svoj konačni cilj-da sve državne resurse stavi u službi tuđih interesa

Država Crna Gora u Luci Bar koja je od strateškog značaja ima većinski paket akcija,  dovoljan za donošenje svih odluka,  osim odluke o prodaji AD Luka Bar.

Zašto država u vremenu kad su procjene da nam fali 350 miliona do kraja godine,  kad za sledeću planiramo 700 miliona zaduženja kupuje akcije sopstvene firme veliko je pitanje. Pogotovo kad znamo da država već ima većinski paket akcija. Drugo sasvim logično pitanje je zašto Država,  ako već ima novca,  ne uđe u kupovinu Port of Adrije,  i tako objedini cijelo područje Luke Bar.

Da li “Open Balkan Vlada”,  kompletira svoj konačni cilj,  da sve državne resursre stavi u službi tuđih interesa ili je po strani samo loša procjena ostaje da se vidi.

Simptomatično je i to,  zašto premijer i par njegovih ljudi,  koliko mu je ostalo u Vladi,  čitav posao vodi mimo resornog ministarstva,  bez ikakve valjane analize.

Takođe je loše,  što se kupovina medijski najavljuje sedmicama,  sto izaziva značajan rast cijena akcija na berzi,  zbog čega je Montenegro berza i donijela odluku o razvrstavanju akcija,  kako bi fokus i praćenje usmjerila bas na dešavanja oko kupovine akcija Luke Bar.

Na kraju,  ako se insajder informacijama,  puštenim u javnost,  desio veliki rast cijena akcija manjinskih akcionara,  nameće se realno pitanje,  ko se sve tu ovajdio,  osim manjinskih akcionara AD Luka Bar?!

Petar Odžić

Član Predsjedništva SDP