Skip to content

Odžić: U čijem interesu radi Rudnik uglja?

Menadžment RU Pljevlja, velikim poskupljenjem cijene uglja za domaćinstva pokušava da nadomjesti finanijsku dubiozu koju su napravili potpisivanjem ugovora sa EPS-om.

Naime RU Pljevlja se obavezao da isporuči 300.000 tona,  što je četvrtina ukupnog iskopa u 2021. godini,  po cijeni od 28.8 EUR po toni. I to u momentu kada je Svjetska banka najavila konstantan rast cijene uglja na tržisu zbog globalnih dešavanja sa energentima. Takođe u momentu kada je cijena tone uglja dostigla maksimume u poslednjoj deceniji,  sa tendencijom daljeg rasta. U takvoj situaciji, umjesto da menadžent ostvari najbolju zaradu u istoriji,  bojim se da će upasti u finansijsku dubiozu koja se pokušava bezuspješno nadomjestiti povećanjem cijene za domaćinstva.

Postavlja se realno pitanje da li građani treba da plaćaju neodgovorno ponašanje menadžmenta RU Pljevlja,  koji je EPS doveo u povlašćeni položaj. Takođe,  u cijem interesu i po čijem nalogu radi menadžment RU Pljevlja?!

Ko će preuzeti odgovornost ako zbog štetnih ugovora i politički povlašćenih firmi budemo imali finansijskih problema u RU Pljevlja?!

Petar Odžić

Član Predsjedništva SDP