Skip to content

Odžić: Umjesto da suzbijamo rast inflacije, stimulišemo rast cijena

Koliko je „parlamentarna većina“ istinski zainteresovana za pobobljšanje životnog standarda naših građana, jasno govori činjenica da su na poslednjem skupštinskom zasijedanju poslanici URE, Demokrata i DF-a jednoglasno usvojili izmjene zakona o akcizama, na osnovu kojih se dodatno direktno gura ruka u džepove naših građana. Naime, pored neusvajanja amandmana Socijaldemokratske partije koji su podrazumijevali obavezno umanjenje akciza na gorivo, što predstavlja jedini mehanizam države u regulaciji cijene goriva, skupštinska većina je dodala i nove namete u vidu akciza na slatkiše.

Nameće se realno pitanje, ako se hvalimo izuzetnim rezultatima u naplati prihoda, finansijskim blagostanjem u javnim finansijana, zašto je nužno dodavati namete u vremenu kada je prosječna stopa inflacije na preko 15%, dok su neki prehrambeni proizvodi zabilježili rast cijena i preko 80%.

Moramo biti svesni i činjenice da povećanjem fiskalnog nameta ne mora nužno doći i do povećanja prihoda, ali sa druge strane će sigurno doći do velikog skoka cijena proizvoda koji su „pritisnuti“ dodatnim nametom. Vraćanje akciza na gorivo, koje će uslijediti zbog  neizglasavanja naših amandmana neće uticati samo na povećanje cijena goriva, već na veliki dio osnovnih životnih namirnica, što će dodatno podići, već alarmantnu stopu inflacije. Umjesto da proaktivno djelujemo u suzbijanju rasta inflacije mi radimo upravo suprotno, stimulišemo rast cijena.

Važno je da se medijski hvalimo da smo vratili dječiji dodatak, a to što, kako smo krenuli,   korisnici za visinu tog dodatka neće moći da kupe više 3 čokolade i 4 kinder jaja, i to našom zaslugom, manje je bitno, živio populizam!

Petar Odžić

Član Predsjedništva SDP