Skip to content

Podržali smo okupljanje građanskih i proevropskih subjekata, najprimjereniji odgovor na aktuelni politički ambijent

Socijaldemokratska partija je odlukom da bude dio Pokreta „Svi za naš Grad“  podržala ideju okupljanja svih građanskih i proevropskih političkih subjekata, uglednih i svjetski prepoznatljivih pojedinaca, koji zajedno čine jedan široki i nadpartijski savez za izbore u Glavnom gradu, koji će se održati 23. oktobra.

Ideja ovakvog vrjednosnog okupljanja je najprimjereniji odgovor na aktuelni politički ambijent i iskaz je potrebe da se, bez partijskih ili kojih drugih kalkulacija, sačuva građanska i evropska Podgorica i nastavi njen dinamičan razvoj.

Uvjereni smo da će ovakav građanski i nadpartijski pristup, koji je jasno idejno profilisan, pokazati političku i kadrovsku superiornost te da će svojom kulturnom, civilizovanom, pozitivnom i na konkretnim rezultatima zasnovanom kampanjom biti siguran i pouzdan izbor za građane Podgorice.

Gradska uprava u prethodnom mandatu na čelu sa gradonačelnikom Vukovićem pokazala je i znanje i volju da razvija i oplemenjuje Podgoricu, ostvarujući konkretne zavidne rezultate na mnogim poljima.

Vjerujemo da ljudi od struke i integriteta treba da nastave da rade na daljem razvoju Podgorice i njenoj daljoj transformaciji u razvijen i moderan grad – Glavni grad građanske, evropske, moderne i ekonomski razvijene države Crne Gore.

U tom smislu Socijaldemokratska partija je predložila da njeni odbornički kandidati na zajedničkoj  listi Pokreta budu: Budimir Mugoša, predsjednik Odbora Glavnog grada SDP-a, nekadašnji ministar poljoprivrede i aktuelni državni sekretar u ministarstvu poljoprivrede, dr Miloš Vukčević, advokat, profesor i bivši dekan Univerziteta Mediteran i član Predsjedništva SDP, prof. Biljana Ćulafić, dugogodišnji prosvjetni radnik i profesorica crnogorskog jezika, Ivan Vujović, dipl.pravnik i generalni sekretar SDP i Ivan Marković, dipl.menadžer u turizmu, savjetnik za kvalitet u stručnom obrazovanju – član Predsjedništva Odbora Glavnog grada SDP-a.

Socijaldemokratska partija Crne Gore