Skip to content

Predsjednik SDP Raško Konjević uputio čestitku kancelaru Olafu Šolcu

Predsjednik Socijaldemokratske partije Raško Konjević uputio je čestitku novoizabranom kancelaru Savezne Republike Njemačke Olafu Šolcu.

“Čestitam Vam izbor na funkciju Kancelara SR Njemačke koji je uslijedio nakon odličnog rezultata SPD, partije sa kojom SDP Crne Gore baštini višedecenijsko tijesno političko partnerstvo i saradnju. Vaš izbor je garancija da će SR Njemačka još snažnije da nastavi da gradi Evropsku uniju kao zajednicu demokratskih vrijednosti, koja će biti u stanju da se suočava sa svim izazovima modernog doba. Uvjereni smo i da će Vaša zemlja još snažnije razvijati i partnerstvo sa regionom Zapadnog Balkana, a time i Crnom Gorom, kao zemljom koja je najdalje odmakla u procesu evropske integracije.

Posvećenost politici proširenja koju je već nagovijestila nova njemačka Vlada ogroman je podsticaj za sve države regiona, kao i njegove političke lidere, da se bezrezervno okrenu reformskoj i evropskoj politici.

Evropske reforme, demokratija, vladavina prava i politički dijalog su vrijednosti koje nemaju alternativu i samo dosljedan angažman svih aktera na njihovom punom sprovođenju garancija su da će se region uspješno oduprijeti anahronim politikama nacionalizma i isključivosti, koje su nažalost ponovo postale aktuelne na ovim prostorima.

Molim Vas, kancelaru Šolc, da u moje i ime SDP Crne Gore, primite iskaze osobitog uvažavanja”