Skip to content

Raičević: Danilovgrad treba da bude grad koji voli svu svoju djecu i mlade

Danas manje više svi poznajemo roditelje koji zbog malog broja stručnjaka odlaze u druge sredine da potraže pomoć za svoju djecu sa smetnjama u razvoju.

Naša je odgovornost da omogućimo da sve to dobiju u Danilovgradu. Zato ću se zalagati da se pokrene program stipendiranja budućih logopeda i defektologa koji bi pružali podršku i usluge porodicama djece sa smetnjama u razvoju.

Danilovgrad treba da bude grad koji voli svu svoju djecu i mlade, i omogućava im jednake šanse za rast i razvoj. U ovim izazovnim vremenima, očuvanje njihovog mentalnog zdaravlja za nas je prioritet! Naš plan je da osnujemo savjetovalište i pružimo podršku djeci i mladima ako imaju problema u ponašanju, ili im prijeti opasnost od bolesti zavisnosti, suicida i stresa.

Naša djeca traže od nas da budemo odgovorni i zato im moramo biti posvećeni!

23. Oktobra glasajte za broj 6 i listu “SDP i Građani”, svim srcem za našu djecu i mlade, za naš Danilovgrad!

Slavica Raičević

Kandidatkinja za odbornicu na listi  “SDP i Građani – Svim srcem za Danilovgrad”