Skip to content

Raičević: Potrebno više prostora namijenjenih druženju i dječijoj igri

Dugačak red djece koja čekaju na ljuljašku slika je koja nas upozorava da 20% stanovništva Danilovgrada koje čine naši najmlađi, zahtijeva mnogo više posvećenosti u stvaranju uslova i prilagođavanju prostora namijenjenih druženju i dječjoj igri. Djeca imaju pravo da imaju svoje zone za igru, koje se često zaborave tokom planiranja drugih, samo naizgled, važnijih sadržaja.

U našoj opštini zone za igru su malobrojne i nerijetko su u zapuštenom stanju. Čini se da se zbog ozbiljnih problema u svijetu odraslih zaboravilo na potrebe djece i da se ova pitanja uvijek stavljaju u zapećak. Naša djeca i njihov rast i razvoj treba da budu prioritet!

Kao kandidatkinja za odbornicu na listi “SDP i Građani – Svim srcem za Danilovgrad” zalagaću se za pažljivo planiranje dječjih igrališta u odnosu na potrebe i gustinu naseljenosti pojedinih djelova opštine, za nove zone za igru, a posebno one koje su prilagođene djeci sa smetnjama u razvoju, te za uređenje i popravku već postojećih igrališta. SDP i Građani svim srcem za Danilovgrad, svim srcem za našu djecu.

Slavica Raičević

Kandidatkinja za odbornicu na listi “SDP i Građani – Svim srcem za Danilovgrad”