Skip to content

Rajković: Mladi su jedan od najvećih resursa ne samo Danilovgrada, već cijele Crne Gore

Mladi ljudi su jedan od najvećih resursa ne samo našeg grada, već cijele Crne Gore. Njihova energija i mladalački duh pokreću društvo i doprinose sveopštem napretku. Donosioci odluka imaju obavezu da uključe mlade ljude u sve sfere društvenog života i da ojačaju saradnju sa njima, kako bismo zajedno stvarali bolju budućnost i Danilovgrad u koji se dolazi, a ne Danilovgrad iz kojeg se odlazi.

Lista “SDP i Građani – Svim srcem za Danilovgrad” je lista koju čini trećina ljudi mlađih od 30 godina koji su spremni da rade na rješavanju problema mladih, da čuju njihove probleme i kreiraju okruženje koje će mladima pružati prilike zbog kojih će ostajati i zbog kojih se odlazak iz Danilovgrada više neće podrazumijevati.

Kada govorimo o rješavanju problema mladih govorimo i o svim fizičkim i inkluzivnim barijerama sa kojima se susreću lica, a pogotovo mladi sa invaliditetom.

Moramo prije svega raditi na prilagođavanju grada, prilaza, ulica, trotoara, parkinga, škola i drugih institucija i ustanova kako bi postale pristupačnije, a zatim na prevazilaženju stigmatizacije koju nažalost lica sa invaliditetom svakodnevno doživljavaju.

Radićemo na unapređivanju neformalnog obrazovanja kroz sport i kulturu i sprovešćemo aktivnosti za sve mlade u skladu sa njihovim interesovanjima i pružiti im šansu da se oprobaju u različitim oblastima.

Ulaganjem u mlade ulažemo u našu budućnost. Tu budućnost čine svi mladi, nezavisno od svoje pozadine i karakteristika.

Zbog toga je za sve mlade ljude koji žele promjene i ljepši Danilovgrad lista “SDP i Građani – Svim srcem za Danilovgrad” pravi izbor – broj 6!

Bojana Rajković

Kandidatkinja za odbornicu liste “SDP i Građani – Svim srcem za Danilovgrad”