Skip to content

Resulbegović: SDP amandmanom traži 400.000 eura za izgradnju sportske dvorane u Ulcinju

Klub poslanika Socialdemokratske partije – Albanske koalicije “Jednoglasno” u Skupštini Crne Gore predložio je amandman na budžet za 2022. godinu kojim je tražen iznos od 400.000 eura za izgradnju sportske dvorane u Ulcinju.

Budžetom za 2022. godinu predviđena je izgradnja šest sportskih dvorana širom Crne Gore. Predlažemo da se budžetom predvidi izgradnja i jedne sportske dvorane u Ulcinju, pošto je Ulcinj jedan od rijetkih gradova koji nema gradsku sportsku dvoranu.

U gradu funcioniše više dvoranskih sportskih klubova, koji se takmiče u raznim rangovima takmičenja na nivou Crne Gore.

ŽRK „Ulcinj“ se takmiči u prvoj rukometnoj Ligi CG, zatim dva kluba u prvoj Ligi malog fudbala i nekoliko klubova u pojedinačnim sportovima, koji postižu zavidne rezultate na državnom i međunarodnom nivou takmičenja.

Postojeća školska dvorana, koja je u funkciji više od 40 godina je poprilično amartizovana pa je ŽRK „Ulcinj“ sa sponzorima i građanima uložilo više od 15.000 eura, da bi se stvorili kakvi-takvi uslovi za takmičenje u najvišim rangovima u državi i elementarni uslovi za trening ekipa.

Osim navedenog, izgradnja sportske dvorane u Ulcinju, osim funkcije poboljšanja uslova za razvoj sporta u ovom gradu, predstavlja i investiciju u turističku infrastrukturu. Naime, Ulcinj kao grad sa nesporno najvećim turističkim potencijalom, ne samo u Crnoj Gori nego i šire, posjeduje izuzetne prirodne uslove za razvoj sportskog turizma. U vrijeme zajedničke države, Ulcinj je bio centar za zimske pripreme, mnogim sportskim ekipama najvišeg ranga, ne samo domaćim već iz čitave Evrope.

Izgradnjom sportske dvorane (i kompletnog Sportskog centra planiranog na Vekioj Plaži), koja je neophodna za dio zimskih priprema, uz već zavidan broj hotelskih kapaciteta na Velikoj Plaži, stvorili bi se neophodni uslovi za obnavljanje i oživljavanje i ovog vida turizma, čime bi se ne čime bi se ne samo spriječio odliv sredstava za pripreme naših sportskih ekipa u Antaliji, nego i obezbjedio značajan prihod i neto devizni priliv od dolaska sportskih ekipa iz okruženja.

Napominjemo da za realizaciju ovog projekta postoje sve planske pretpostavke. PUP-om Opštine Ulcinj i posebno, DSL – „Dio sektora 66-Postojeća hotelska grupacija i modul I“ u okviru UP14 i UP15, planirana je  izgradnja Sporstskog centra, na površini od 74.220 m².

Pozivam sve poslanike u Skupštini Crne Gore da podrže navedeni amandman za razvoj sportske infrastrukture u Ulcinju.

Naser Resulbegović

Predsjednik OO SDP Ulcinj

Član Predsjedništva SDP Crne Gore