Skip to content

Šćepanović: Što hitnije pokrenuti sanaciju užeg gradskog jezgra

Opštinski odbor SDP-a Danilovgrad poziva čelnike lokalne samouprave u našem gradu da u najskorijem roku pokrenu sanaciju užeg gradskog jezgra i aktiviraju uspavane komunalne službe i to iz više razloga.

Naš grad je nemarom i nebrigom nadležnih lokalnih službi poprimio izgled zapuštene kasabe i kao takav nije atraktivna turistička destinacija, a zasigurno da nije ni privlačan za život osim onima koji prema njemu gaje emociju iz dana kada je sijao punim sjajem. Oštećeni trotoari, iskrpljene ulice, rigole pune zemlje, dotrajale fasade, fontane van funkcije, nedovoljan broj održavanih zelenih površina čine da uže gradsko jezgro ima izgled zapuštenog prigradskog naselja o kojem niko ne vodi računa. Posljednje i najvažnije, apelujemo da se saniraju djelovi pojedinih građevina za koje je pitanje dana kada će se obrušiti na javne površine i ugroziti bezbjednost građana.

Sve ovo su zadaci za čije rješavanje platu dobija barem nekoliko sekretara i koja su u nadležnosti javnih preduzeća. Zbog građana Danilovgrada, ali i onih koji naš grad posjećuju, vrijeme je da tu platu vrijednim radom i zarade!

Drago Šćepanović

OOSDP Danilovgrad