Skip to content

SDP i Građani, Stara Garda LSCG i URA: Nedolaskom dijela odbornika nijesu usvojene značajne odluke za Prijestonicu

Uvaženi sugrađani, sa žaljenjem konstatujemo da današnja sjednica Skupštine Prijestonice nije održana zbog nedolaska jednog dijela odbornika, što za posljedicu ima neusvajanje niza značajnih odluka za Prijestonicu i sve njene građane.

Nažalost, nedolaskom jednog broja odbornika nijesmo bili u mogućnosti usvojiti dvije posebno važne odluke za sve naše sugrađane.

Riječ je o odluci čijim se usvajanjem stvaraju uslovi za davanje u zakup jednog dijela Gornjeg Oboda i zapošljavanje najmanje 20 naših sugrađana već u septembru mjesecu. Što to znači u trenutnoj socioekonomskoj situaciji na Cetinju u kojem poslednjih 30 godina nije bilo ni jedne slične investicije, ne treba trošiti riječi.

Druga, posebno važna, odluka koju nije bilo moguće usvojiti je odluka o refinansiranju kreditnih obaveza čijom realizacijom bi se obezbijedilo povezivanje radnog staža za 23 zaposlena u sistemu lokalne samouprave i vatrogasnoj jedinici i stvorili uslovi da na pristojan način odu u zasluženu penziju, ali i osiguralo redovno finansiranje obaveza po osnovu poreza i doprinosa za sve zaposlene u gradskoj upravi. Vrijedni ljudi koji su svojim angažovanjem dali puni doprinos funckionisanju grada i gradskih službi su na ovaj način postali žrtve političkih odluka.

Očekujemo da ćemo kroz dodatne konsultacije riješiti sve nedoumice i u kratkom roku stvoriti uslove za nastavak zasijedanja i usvajanje važnih odluka za Cetinje i sve njegove građane.

Odbornici SDP i Građani, Stare Garde LSCG i URA