Skip to content

SDP predložio izmjene Zakona o nepokretnosti po hitnoj proceduri

Poslanici SDP Raško Konjević i Draginja Vuksanović Stanković predali su u skupštinsku proceduru predlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o nepokretnosti, čiji je predlog napravila Zajednica Opština Crne Gore. Razlog za hitno usvajanje ovog predloga Zakona je stvaranje pravne praznine, nakon Odluke Ustavnog suda kojom se ukida Uredba o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti iz 2017. godine, koja je prestala da važi 11.03.2022. godine.

Kako je Uredba Vlade koju je ukinuo Ustavni sud, bila osnovni propis na osnovu kojeg je vršeno utvrđivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti kao osnovice za utvrđivanje poreske obaveze, shodno trenutnoj situaciji ne postoje zakonski preduslovi da opštine utvrđuju i naplaćuju porez na nepokretnosti, koji je najvažniji sopstveni prihod opština.

Pravna praznina nastala nakon objavljivanja Odluke Ustavnog suda, po ocjeni Upravnog odbora Zajednice opština, može se prevazići samo donošenjem Zakona kroz povratno dejstvo pojedinih odredaba zakona za šta nesporno postoji javni interes, jer se radi o potrebi utvrđivanja i naplate javnih prihoda opština, iz kojih se finansira vršenje poslova i usluga od javnog interesa.

Zbog toga su poslanici SDP predali navedeni Zakon u proceduru, ali i tražili njegovo uvrštavanje na dnevni red prve naredne sjednice Skupštine, kako bi se stvorile zakonske uslove za utvrđivanje i naplatu poreza na nepokretnost kako za 2022. godinu, tako i u postupcima koji nijesu pravosnažno okončani. U suprotnom, Opštine neće moći da utvrđuju obavezu i naplaćuju prihode po osnovu poreza na nepokretnosti, što bi pored ostalih problema sa kojima se mnoge suočavaju u značajnoj mjeri otežalo njihovo funcionisanje.