Skip to content

SDP Tivat: Uklanjanje male scene bio bi ogroman gubitak

Socijaldemokratska partija podržava i zalaže se za razvoj i uređenje kulturnih institucija Opštine Tivat i to Centra za Kulturu, Muzeja i Galerije, Biblioteke I voljeli bi da se, ako se steknu uslovi za to, Tivat u skladu sa svojom dugom pozorišnom tradicijom dobije i svoje pozorište.

Ogroman napor i ogroman posao stoji ispred uprava tivatskih kulturnih institucija ali isto tako pred njima je velika prilika a sa njom i ogromna odgovornost.

Godinama Purgatorija i tivatskih kulturnih ljeta Tivat je postao regionalni kulturni centar i pozorište je postalo jedno od prepoznatljivih tivatskih kulturnih ali i turističkih proizvoda.

Tivatska javnost uzburkano je uklanjanjem male scene iz dvorišta ljetnjikovca Buće. Svi argumenti lokalne vlasti vezano za problematiku male scene i Muzeja i Galerija stoje, puno problema naslijeđeno je iz prethodnog perioda i puno posla još treba da se završi kako bi odvajanje kulturnih institucija iz Centra za Kulturu bilo uspješno završeno na zadovoljsvo naših sugrađana i naših gostiju. Nažalost predloženo rješenje da mala scena bude uklonjena i kao koncept iseljena iz Ljetnjikovca bio bi ogroman gubitak i za Purgatorije i za tivatsku kulturu.

Prethodne uprave radile su na predlozima montažno demontažnih scena koje bi se koristile u toku Purgatorija a ne bi ugrožavale ljetnjikovac međutim jasno je da nova gradska uprava a i nova uprava Muzeja niti je to razmatrala niti je spremna na dijalog sa tivatskom kulturnom javnošću niti je osmislila i stvorila preduslove za rješenje nove lokacije male scene.

Pozivamo gradsku upravu da otvori dijalog sa ljudima koji su izrazili nezadovoljstvo uklanjanjem male scene, sa kulturnom javnošću Tivta i sa centrom za kulturu kako se tivatskoj kulturi ne bi nanosila šteta, kako Purgatorije ne bi izgubile svoju prepoznatljivost i kulturno-istorijsku čar koju im je bašta ljetnjikovca davala i da se nađe najbolje rješenje da se u toku trajanja Purgatorija dio predstava kao i do sad igra  na nekoj novoj sceni u dvorištu ljetnjikovca koja će biti montažno demontažnog tipa a nece ugrožavati kulturno istorijsko nasleđe naše Opstine.

OO SDP Tivat