Skip to content

Skenderović podržao koncept SDP i Građani u Rožajama

Diplomirani inženjer građevinarstva, Admir Skenderović iz Rožaja, kao nestranačka ličnost podržao je koncept koji promoviše Socijaldemokratska partija “SDP i Građani” i pozvao je sve svoje sugrađane koji dijele isto mišljenje da mu se pridruže.

“U vremenu smo kada sebi ne smijemo dopustiti da budemo nijemi posmatrači dešavanja oko nas. Potrebno objediniti sve naše potencijale, i građanske i partijske, kako bi pokrenuli razvoj države i grada po mjeri svih stanovnika” izjavio je Admir Skenderović.

“Zbog toga sam odlučio podržati koncept koji promoviše Socijaldemokratska partija, u kojem je data šansa ljudima koji imaju stručne reference, da ravnopravno sa članovima partije, kreiraju najbolja rješenja za razvoj naše sredine” naglasio je Skenderović.

“Rožaje se danas suočava sa brojnim izazovima i za njihovo rješavanje je potrebno objedinjavanje onih ljudi koji imaju zapažene i mjerljive rezultate u svojim profesijama i koji dolaze iz realnog sektora, sa ljudima čistog obraza i biografije” istakao je Skenderović.

“Zbog toga pozivam sve moje sugrađane, koji dijele isto razmišljanje, da se pridruže konceptu SDP i Građani i time daju svoj doprinos napretku i razvoju našeg grada” zaključio je Skenderović.

Admir Skenderović  

dipl. ing. građevinarstva