Skip to content

Škrijelj: Vladimir Joković i univerziteti

Potpredsjednik oborene nam Vlade i ministar poljoprivrede Vladimir Joković izjavio je da bi se on založio da u državnim institucijama posao mogu dobiti samo oni koji su završili državni univerzitet.

Nije ovo jedina “interesantna” ideja ministra Jokovića, ima ih mnogo ali moramo priznati da je ova specifična čak i za njegove standarde.

Nesporna je činjenica da su reforma i profesionalizacija javne uprave prijeko potrebne Crnoj Gori kako bi se stvorila jedna kompaktna i efikasna administracija. Međutim, put do toga definitivno nije diskriminatoran odnos prema akreditovanim visokoobrazovnim ustanovama koje nijesu dio državnog univerziteta jer, prema Jokovićevom receptu, studenti privatnih univerziteta očigledno nemaju šta da traže u javnoj upravi.

Da stvar fascinantnija, o problematici (ne)kompetentnih kadrova govori upravo ministar Joković čije su reference za poziciju koju obavlja daleko od adekvatnih, pritom imajući u vidu masovnost partijskog zapošljavanja koje sprovodi njegova partija i koalicioni partneri, Joković bi trebalo da se suzdrži prebrzo izrečenih misli i da ima odnos jednakog poštovanja prema svim studenatima u Crnoj Gori zbog čega ga pozivamo da povuče svoju izjavu.

O zapošljavanju kadrova sa adekvatnim referencama u javnoj upravi ćemo nekom drugom prilikom kada gospodin Joković i oni koji su zaposlili hiljade ljudi u javnoj upravi i državnim preduzećima isključivo da bi zadovoljili partijske apetite ne budu na tim funkcijama.

Samir Škrijelj

Forum mladih SDP