Skip to content

Socijaldemokratska partija formirala je tim advokata koji će obezbijediti besplatnu pravnu pomoć svim građanima

Socijaldemokratska partija formirala je tim advokata koji će obezbijediti besplatnu pravnu pomoć svim građanima kojima su tokom intervencije policije na Cetinju nanešene povrede ili uništena privatna imovina, bilo da se radi o šteti na privatnim vozilima ili nepokretnostima. 

Prekomjerna i agresivna akcija policije pod komandom marionetske vlasti u kojoj su građani, bez obzira na pol i starost, povrjeđivani ubojnim sredstvima – šok bombama, patronama suzavca i gumenim mecima i gdje su na više mjesta pregažena, prevrnuta i oštećena vozila mora dobiti odgovarajući pravni epilog.

Prekoračenje policijskih ovlašćenja  u kojima su povrijeđene desetine građana i nanešena velika materijalna šteta njihovoj imovini, kao i svaka zloupotreba ovlašćenja, moraju biti do kraja ispitana i sankcionisana.

Građani Cetinja se za besplatnu pravnu pomoć mogu obratiti u kancelariji SDP-a u Njegoševoj ulici ili nas kontaktirati 041-231-412 ili 067 179123.

Socijaldemokratska partija Crne Gore