Skip to content

Stanić: SDP podnijela amandman na predlog Budžeta za 2023. godinu za nabavku stacionarnih radarskih sistema

Klub poslanika Socijaldemokratske partije podnio je amandman na Predlog zakona o Budžetu za 2023. godinu kojim se traži da se opredijele finansijska sredstva u iznosu od 2,2 miliona eura za nabavku i instaliranje stacionarnih radarskih sistema koji bi značajno povećali bezbjednost na našim drumovima i doprinijeli smanjenju broja stradalih u saobraćajnim nezgodama a bahati vozači će lakše i brže biti sankcionisani.

Podsjećanja radi, SDP već 6 godina godina predlaže ovaj amandman ali do sada nije postojala svijest o važnosti ovog pitanja. Smatramo da navedeni iznos ne predstavlja posebno veliko ulaganje čiji su benefiti ogromni posebno imajući u vidu da se radi o ljudskim životima i bezbjednosti saobraćaja što mora biti apsolutni prioritet naročito ako se uzme u obzir da je za 11 mjeseci ove godine život izgubila 68 osoba.

Imajući to u vidu, očekujemo da će naš amandman dobiti podršku svih poslanika jer je ovo pitanje od ogromnog značaja za sve građane Crne Gore i nadilazi političke razlike.

Mirko Stanić

Član Predsjedništva SDP