Skip to content

Stanić: SDP predala zahtjev za kontrolno saslušanje Bojanića, Čađenovića i Rovčanina zbog stanja u CEDIS-u

Socijaldemokratska partija podnijela je danas zahtjev za kontrolno saslušanje ministra kapitalnih investicija Mladena Bojanića, izvršnog direktora CEDIS-a Vladimira Čađenovića i izvršnog direktora EPCG Nikole Rovčanina, povodom uzroka i načina pokrivanja finansijskih gubitaka CEDIS-a u iznosu od 10.9 miliona eura.

Javnost je putem medija obaviještena da je Vlada Crne Gore na elektronskoj sjednici dala saglasnost na odluku kojom je EPCG pokrila finansijski gubitak CEDIS-a u iznosu od 10.9 miliona eura, bez predloga resornog Ministarstva kapitalnih investicija.

U konkretnom slučaju radi se i o raspolaganju novcem EPCG, preduzeća u većinskom državnom vlasništvu, kojim se pokrivaju finansijski gubici od skoro 11 miliona eura. Poznato je da svaki gubitak državnih kompanija i njihovo loše poslovanje na kraju ide na štetu zaposlenih i građana po više osnova. Donošenje odluke na “tajnoj” sjednici Vlade i bez predloga resornog ministra budi dodatnu sumnju u nezakonitosti, moguće po više osnova.

Imajući u vidu da se radi o kompanijama koje su direktno ili indirektno u državnom vlasništvu, dakle vlasništvu građana Crne Gore, opravdano je da na nadležnom Odboru razgovaramo na ovu temu otvoreno, argumentovano kako bi javnost i građani dobili potpune informacije jer je ponašanje Vlade o “pokrivanju” gubitka od skoro 11 miliona eura i da odlučuje bez obavještavanja javnosti, govori samo po sebi.

Ovakvim odlučivanjem je nastavljen netransparentan rad Vlade i to otvara mnoga pitanja koja se moraju pojasniti, a koja se prije svega tiču zakonitosti same procedure, kao i razloga zbog čega je ova kompanija, koja je bila među najprofitabilnijim u Crnoj Gori, ostvarila ovolike finansijske gubitke u poslovanju.

Potrebno je ispitati  i da li se takvom odlukom ulazi u zonu zakonite pomoći, kao i da li su pričinjene milionske štete državnom budžetu po osnovu izgubljenih poreskih prihoda i dividende koju bi država prihodovala kao većinski akcionar. Naredno pitanje je da li su odlukom preduzeća u većinskom državnom vlasništvu da pokrije gubitke drugog preduzeća oštećeni manjinski akcionari, kojima je po tom osnovu umanjena dividenda.

Kako se radi o preduzeću koje je 100% u vlasništvu državne EPCG i koje servisira potrebe preko 410.000 korisnika u Crnoj Gori, smatram da je od izuzetnog značaja da sagledamo sve aspekte   poslovanja u proteklom periodu koji je doveo do ovakvog finansijskog rezultata kompanije CEDIS, te je stoga nužno saslušanje i izvršnog direktora kompanije. U javnosti su prisutne sumnje da je do ogromnih finansijskih gubitaka CEDIS-a došlo zbog neracionalnog i nedomaćinskog poslovanja, koje je u prethodnom periodu radno angažovalo više stotina ljudi, dominantno po partijsko-klijentelističkom ključu.

Očekujemo da predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Vladimir Joković zakaže sjednicu na kojoj će se saslušati Bojanić, Čađenović i Rovčanin u što hitnijem roku.

Mirko Stanić

Šef Medijskog tima i član Predsjedništva SDP