Skip to content

Striković: Ukoliko predsjednica Skupštine zgazi Ustav i Poslovnik podnijeću krivičnu prijavu

Na Kolegijumu predsjednice Skupštine na kojem smo dogovorili sazivanje današnje sjednice Skupštine jednoglasno je zaključeno da nema dopuna dnevnog reda, odnosno da imamo samo jednu tačku dnevnog reda, a to je glasanje o predloženim kandidatima za sudije Ustavnog suda.

Takođe, Ustavom i Poslovnikom je definisano da je Vladi prestao mandat izglasavnjem nepovjerenja, a  da premijer promjene u sastavu Vlade ne može predlagati ako je Vladi izglasano nepovjerenje, odnosno ako joj je prestao mandat.

Da ne govorim o tome da nije proteklo ni 15 dana od kada je akt dostavljen Skupšini, jer to nije ni bitno, imajući u vidu da je ovakav akt suprotan Ustavu i Poslovniku i kao takav apsolutno ne može na bilo koji način biti predmet razmatranja Skupštine. Zaključujem sa podsjećanjem na član 86 Poslovnika kojim je precizno definisano: “U predlog dnevnog reda mogu se uvrstiti samo predlozi akata koji su pripremljeni u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Poslovnikom”.

Ponavljam da ću ukoliko predsjednica Skupštine zgazi Ustav i Poslovnik automatski podnijeti krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužiocu zbog jasne zloupotrebe službenog položaja.

dr Adnan Striković

Poslanik SDP u Skupštini Crne Gore