Skip to content

Striković: Nadležni da provjere menadžment Montefarma za nesavjesno poslovanje i mobing zaposlenih

Već predugo je Montefarm i nedovoljna snabdjevenost javnih zdravstvenih ustanova ljekovima, tema koja s pravom okupira javnost u Crnoj Gori. Zato je SDP uputio pismo Montefarmu sa namjerom da se bliže upozna sa radom ove državne ustanove. Dobili smo odgovor na osnovu kojeg sa žaljenjem moramo konstatovati da su nam razlozi gore navedenih problema sada mnogo jasniji.

Umjesto da fokus rada menadžmenta ove ustanove bude blagovremena i optimalna snabdjevenost zdravstvenih ustanova ljekovima, oni su se po sopstvenom kazivanju uglavnom bavili revanšizmom i disciplinskim postupcima protiv svojih zaposlenih. Tako je Javna ustanova Montefarm u posljednje dvije godine postala sinonim za  kažnjavanje svojih uposlenika.

Pozivamo nadležne državne organe, da provjere, da li u postupcima menadžmenta Montefarma ima elemenata nesavjesnog poslovanja, zloupotrebe službenog položaja ali i elemenata mobinga prema zaposlenim.

U ustanovi koja se nalazi u sistemu Javnog zdravstva, direktor je uspio da za dvije godine disciplinski kazni 65 zaposlenih (u 2021. godini disciplinska kazna za 24 zaposlenih, a u 2022. godini 41 zaposlenih). Ako se ima u vidu da je broj zaposlenih na dan 29.11.2022. iznosio 434, to znači da je direktor Montefarma uspio da kazni 15% od ukupnog broja zaposlenih.

Od disciplinskih kazni koje su se kretale u prosjeku po 30% umanjenja plate, pa do otkaza, upečatljivije su bile odluke direktora o premeštaju zaposlenih iz grada u grad (iz apoteke u apoteku).

Kako je menadžment vodio Montefarm, dodatno pokazuju podaci o neizmirenim obavezama za 2021. i 2022.  godinu. Naime, menadžment je uspio da napravi neizmirene obaveze za 2021. godinu u iznosu od 38.330.000,00 € a a na dan 29.11.2022, godine dugovanja prema dobavljačima (domaćim i inostranim) su iznosila 26.086.000,00€.

Sa druge strane, direktor je postao poznat po kupovini službenih auta, koja drastično prevazilaze potrebe Montefarma.

Pozivamo prije svega Ministarstvo zdravlja, ali i druge nadležne organe da se pozabave ovim navodima o poslovanju ove javne ustanove.

dr Adnan Striković

Poslanik SDP u Skupštini Crne Gore