Skip to content

Striković: Penzioneri ugroženi, protest opravdan

Predsjednik OO SDP Bijelo Polje, dr Adnan Striković, poziva buduću Vladu, ma ko je činio, da pod hitno nađu način da poprave trenutno nezavidan položaj u kojem se nalaze penzioneri Crne Gore i da predlože zakonska rješenja koja će ići u pravcu ispunjavanja zahtjeva koje su artikulisali penzioneri iz gradova sjevera Crne Gore.

Očigledno da projekat “Evropa sad” i pored pozitivnih stvari koje treba više nego pohvaliti ima i određenih negativnih konsekvenci koje se nažalost najviše odražavaju na socijalno najranjivije kategorije poput penzionera. Poskupljenje cijena goriva, i ne samo to, dovelo je do talasa poskupljenja u kojem se već “dave” penzioneri.

Zato OO SDP Bijelo Polje podržava i njihov najavljeni protest koji će se održati 1. marta i smatramo da se sa pravom organizuje, jer nije izvršen udar samo na njihovu egzistenciju već i na njihovo dostojanstvo koje pokušavaju odbraniti.

Dr Adnan Striković

Predsjednik OO SDP Bijelo Polje