Skip to content

Striković: SDP će predložiti Zakon o upotrebi ulja od kanabisa u medicinske svrhe

Poslanik Socijaldemokratske partije dr Adnan Striković, najavio je da će u ime Kluba poslanika predložiti Zakon o upotrebi ulja od kanabisa u medicinske svrhe. Upotreba ulja od kanabisa i drugih derivata koji se proizvode u medicinske svrhe je široko raspostranjena u svijetu i daje odlične i medicinski potvrđene rezultate pri liječenju niza bolesti. Takođe ulje od kanabisa značajno pomaže u poboljšanju stanja kod pacijenata koji imaju najteže bolesti.

Legalizacijom upotrebe kanabisa u medicinske svrhe će svakako dovesti i do regulisanja ove oblasti jer brojni pacijenti i danas koriste ova sredstva kao lijek, samo što se nabavka i upotreba vrši u sivoj zoni, bez odgovarajuće ljekarske kontrole.

Autentična svjedočanstva o liječenju osoba oboljelih od najtežih bolesti, a koje su, koristeći ulje kanabisa, uspjele značajno popraviti svoje zdravstveno stanje kao i odgovarajuća medicinska istraživanja su me podstakla da u ime brojnih građana koji su ovih dana potpisavali i peticiju – predložim donošenje odgovarajućeg zakona.

Za ovaj predlog zakona očekujem podršku i drugih kolega u Skupštini, posebno onih iz oblasti medicinske struke, a na ovaj način ćemo se pridružiti nizu zemalja koje su ovu osjetljivu oblast pravno regulisale.

dr Adnan Striković

Poslanik SDP u Skupštini Crne Gore