Skip to content

Striković: Stopa PDV na pelet smanjena sa 21% na 7%

Skupština Crne Gore jednoglasno je usvojila predlog Socijaldemokratske partije da se pelet za ogrjev oporezuje po nižoj stopi PDV. Umanjenjem poreske stope sa 21% na 7% stvaraju se uslovi za značajnije smanjenje cijene ovog ekološki prihvatljivog goriva koje koristi hiljade domaćinstava u našoj zemlji.

Već duži niz godina pelet predstavlja jedan od ekoloških modela grijanja, koji pri sagorijevanju  znatno manje zagađuje životnu sredinu u odnosu na ugalj ili drvo za ogrjev, odnosno pri njihovoj upotrebi gotovo da ne postoji emisija gasova. Pelet je gorivo koje se dobija od drveta i drvenog otpada procesom mljevenja, sušenja i presovanja pod visokim pritiskom. U našoj zemlji je prepoznata ekološka prednost ovog goriva, pa je tako država duži niz godina davala beskamatne kredite za kupovinu opreme za grijanje na pelet, a u opštini Pljevlja i subvencije građanima i privredi za nabavku samog peleta.

Uvjereni smo da je pored ekološke prednosti, potrebno uložit napor kako bi ovo gorivo bilo i ekonomski isplativo za crnogorske građane i privredu i zbog toga predložili smanjenje stope oporezovanja, kako bi finalni proizvod bio znatno jeftiniji za crnogorske potrošače.

Nadamo se da će i proizvođači shvatiti značaj ovog stimulansa za korišćenje peleta i dati svoj doprinos da u narednoj sezoni grijanja bude dovoljno peleta za sve crnogorske potrošače i da njegova cijena bude značajno niža. Takođe, potrebno je uključiti i resorna ministarsva i lokalne samouprave kako bi se obezbijedile i dodatne subvencije, čime bi se značajno smanjilo emitovanje štetnih gasova i čestica, pogotovo u sjevernim opštinama, koje je često preko dozvoljenih limita.

Sigurni smo da će ovo smanjenje poreza dodatno stimulisati korišćenje obnovljih izvora energije, ali i povećati proizvodnju, zaposlenost i poreske prihode u konačnom.

dr Adnan Striković

Poslanik Socijaldemokratske partije