Skip to content

Vujović: Bez ozbiljnog političkog dijaloga nema daljeg napredavanja ka EU

I novi neformalni dokument EU o stanju vladavine prava u Crnoj Gori ukazuje da bez širokog dogovora o pravosudnim imenovanjima, koji podrazumijeva otvaranje ozbiljnog političkog dijaloga, nema zatvaranja nijednog poglavlja a time ni daljeg napredavanja u procesu EU integracije.

Svim političkim akterima je i do sada bilo jasno da će naš put ka EU biti blokiran dok ne obezbijedimo ustavno rješavanje blokade pravosudnog sistema odnosno kvalifikovane većine za izbor VDT, članova Sudskog savjeta i sudija Ustavnog suda.

Zbog nedostatka političke volje da kroz dijalog dođemo do rješenja Crna Gora je stajala u mjestu i gubila poziciju regionalnog lidera u EU procesu, što se pored loše evropske reputacije negativno odrazilo i na unutrašnju političku dinamiku i stanje političkog sistema.

SDP je više puta, i za vrijeme prethodne, a i one vlasti prije 30. avgusta, uporno insistirala da se ovakav dijalog pokrene i ispuni ključni reformski zadatak sređivanja stanja u pravosuđu. Da smo to uradili na vrijeme danas bismo odmakli ne putu ka EU, a time bismo doprinijeli i relaksaciji i konsolidaciji unutrašnjih političkih i društvenih odnosa.

Vjerujemo da su neke lekcije naučene i da Crna Gora postaje svjesna da ne smije više gubiti vrijeme zbog neodgovornosti svojih političkih elita. Odlazak kleronacionalističke Vlade kojoj su EU integracije bile potpuno van fokusa otvara prostor da konačno krenemo u rješavanje krupnih izazova na EU putu.

SDP je, kao i uvijek, spremna da u tom procesu bude konstruktivan partner i značajno doprinese dogovoru a time i deblokadi procesa bržem kretanju ka EU.

Ivan Vujović

Generalni sekretar SDP