Skip to content

Vujović: Forsiranje Otvorenog Balkana je skretanje fokusa sa EU puta

Svako skretanje pune pažnje sa osnovnog cilja Crne Gore a to je punopravno članstvo u EU može biti opasan manevar u koji spada svako usiljeno forsiranje kontroverznih inicijativa kao što je tema Otvorenog Balkana.

Fokus naše političke pažnje mora biti razgovor kako da odblokiramo EU integracije, kako da pokrenemo reforme, pokrenemo pravosuđe, ispunimo privremena mjerila i dođemo do potrebnog konsenzusa. Pogrešan je pristup da političku energiju usmjeravamo prema jednoj inicijativi koja je, u najmanju ruku, vrlo kontroverzna.

Teško je ne uočiti da podtekst jednog takvog pristupa može biti veoma opasan i u krajnjem voditi gubljenju fokusa sa EU puta i uspostavljanje nekog duplog kolosjeka, sa ciljem uvjeravanja javnosti da članstvo u EU nije realno i da se zato treba okrenuti nekim drugim, užim integracionim modelima.

Posebna je priča da Otvoreni Balkan najviše zagovara lider koji je zatvorio ili zakatančio demokratiju u svojoj zemlji. Zato se postavlja logičko pitanje – kako neko ko je sinonim zatočenosti i antidemokratije može da propagira otvorena društva. G-din Vučić čiji ministri i javnost pod njegovom kontrolom otvoreno zagovaraju Srpski svet, miješaju se i otvoreno destabilizuju susjedne zemlje, sada treba da imaju povjerenje tih zemalja da je posrijedi dobra namjera u smislu regionalnog povezivanja.

Reklo bi se, prilično naivno očekivanje i pristup na koji Crna Gora, kao doskorašnji lider u EU integracijama, nikako nema pravo.

Podsjećamo da su u regionu već žive regionalne inicijative u kojima učestvuju sve zemlje Zapadnog Balkana, i da se u okviru tih inicijativa priprema i sprovodi niz programa neophodnih za olakšavanje života građana ovih zemalja i ekonomsko-administrativne saradnje.

Berlinski proces, pod pokroviteljstvom bivše njemačke kancelarke, pokrenut 2014, CEFTA Sporazum od 2006.godine su instrumenti regionalne saradnje koji imaju podršku naših EU partnera i koji su jasno kompatibilni sa našim evropskim ciljevima. Otvoreni Balkan, čak da zanemarimo sumnje u skrivene agende, karakter režima koji ovu inicijativu najviše protežira, nema niti jasnu agendu, niti jasan cilj, niti razrađena mehanizme funkcionisanja, a što je posebno važno u njemu učestvuju samo tri zemlje regiona. I naravno ne postoji jasan odnos i podrška EU ovoj inicijativi.

I postavlja se pitanje – šta je smisao preklapanja regionalnih inicijativa ako već imamo instumente regionalne saradnje, koje naravno treba unaprjeđivati i čije funkcionisanje nije idealno.

Nad Berlinskim procesom svojevrsni nadzor ima EU, dok Otvoreni Balkan prisvaja i često propagandno i za sopstvene interese promoviše Aleksandar Vučić.

I naravno, potrebno je istaći da Otvoreni Balkan nije priča o demokratskim standardima i vladavini prava, što čini osnovne evropske vrijednosti i ključne probleme sa kojima se naša društva suočavaju, a bez kojih nema efikasnog regionalnog povezivanja niti održive ekonomske perspektive.

Ivan Vujović

Generalni sekretar SDP