Skip to content

Vujović: Ili birate evropski i demokratski put i prioritete ili one druge čiji je finalni cilj destrukcija CG

Manjinska Vlada je formirana sa potpunim proritetom ispunjavanja EU agende pa je svako nametanje tema koje sa ovim pitanjem nemaju nikakve veze opstrukcija osnovne ideje i smisla Vlade, a time i našeg evropskog puta.

Zbog obećanja da će biti evropska i Vlada diskontinuiteta u odnosu na prethodnu koja je Crnu Goru zaustavila na putu ka EU, ova Vlada je i dobila snažnu međunarodnu podršku.

Oko evropske agende, vladavine prava, borbe protiv korupcije i kriminala, reformi i deblokade pravosuđa i ekonomsko socijalnog razvoja moguće je, uz minimum političke volje i političke umješnosti, obezbijediti visok nivo saglasnosti u Parlamentu. Kao što postoje i mnoge druge teme koje su, ne od juče, veoma kontroverzne, sporne i politički i državno delikatne i koje kao takve proizvode neminovna sukobljavanja na javnoj sceni, čijim bi nekritičkim, usiljenim i netransparentnim forsiranjem bila ugrožena osnovna ideja ove Vlade. Nije potrebna velika politička pamet da se vide ovako očigledne stvari pa bi svako bagatelisanje i relativizovanje te očiglednosti bio odraz neozbiljnosti i neodraslosti donosilaca političkih odluka.

Biti slijep na kontekst u kojem se nalazi Crna Gora, trenutni regionalni i međunarodni ambijent te, pod firmom navodnog pomirenja, biti sklon koketiranju sa akterima koji su i konačno dobili evropsku presudu da sprovode destruktivni maligni antizapadno-prokremaljski uticaj na procese u našoj zemlji, put je koji nanosi štetu državnim interesima. Jednom rječju, ili birate evropski i demokratski put i prioritete i, u skladu sa tim,  saveznike sa kojima ćete tu politiku sprovoditi ili birate one druge čiji je finalni cilj destrukcija građanske, sekularne i evropske Crne Gore. Jedno definitivno isključuje drugo i tu nikakve banalno-demagoške ispraznosti o „pomirenju“ ne mogu zamagliti suštinu.

Vjerujemo da će biti dovoljno svijesti i mudrosti da se Crna Gora okrene sebi i svojim interesima i bude svjesna političkog i istorijskog trenutka, a da tuđe ili isforsirane agende ostavi za neko drugo vrijeme stabilnije i evropskije Crne Gore.

Ivan Vujović

Generalni sekretar SDP