Skip to content

Vujović: Kroz nelegalna državljanstva sprovodi se udar na izborni sistem

Generalni sekretar SDP Ivan Vujović komentarisao je procjenu CEMI-ja da bi od 83 do 114 hiljada crnogorskih građana moglo da izgubi pravo glasa.

Vujović je istakao da je svih ovih godina bila praktično javna tajna, koja je nedavno potkrijepljena konkretnim podacima, da imamo desetine hiljada građana koji imaju nelegalna dvojna državljanstva uglavnom sa Srbijom.

– Znamo da država Srbija ima liberalnu politiku dvojnog državljanstva kojom je, sa jasnom političkom namjerom, privukla u svoje državljanstvo veliki broj državljana Crne Gore. Naravno, posebna je tema što se tim činom svjesno podstiče kršenje Ustava i našeg pravnog poretka, ali to je već stvar odsustva korektnih i dobrosusjedskih odnosa, što je i kontinuitet pristupa zvaničnog Beograda prema Crnoj Gori – naglasio je Vujović.

Ključno je, dodao je on, što se na taj način, kroz ogroman broj nelegalnih državljana koji su protivpravno upisani u birački spisak Crne Gore, sprovodi udar i na izborni sistem i volju građana.

– Vidjeli smo da je Vlada početkom godine krenula u proces problematizovanja prebivališta jednog broja naših državljana, i to nije sporno ukoliko se to radi na pravno korektan, pravičan način i u skladu sa demokratskim standardima – kazao je Vujović.

Ali, naglasio je, otvaranjem te priče dobro je da se ušlo u analizu mnogo većeg problema – a to je problem ogromnog broja nelegalnih dvojnih državljana.

– Vidjeli smo da su i neki ministri u Vladi, ili imali, ili još uvijek imaju, dvojno državljanstvo, a ovih dana dolazimo do podataka i kako su neki predstavnici aktuelne vlasti mimo procedure dobijali i počasna državljanstva – naveo je Vujović.