Skip to content

Vujović: Nova Vlada mora sprovoditi EU agendu a ne prioritete Vlade Krivokapića

Konstatovanje evidentnog stranog uticaja u Crnoj Gori, direktnog uticaja SPC na politička dešavanja kao i trajni interes Rusije da destabilizuje region a time i Crnu Goru, koji su predočeni od strane izvjestioca Evropskog Parlamenta za Crnu Goru Tonina Picule, na najbolji način pokazuje stepen nazadovanja države u posljednjih godinu i po dana.

Jasno je i da će najnoviji izvještaj Evropskog Parlamenta za Crnu Goru, koji je trenutno u fazi nacrta, detektovati brojne probleme sa kojima se Crna Gora tradicionalno suočava, uz dodatak i novih koji ugrožavaju fundamentalna vrijednosna usmjerenja države.

Sve je to naravno nasljeđe načina političkih promjena, karaktera i profila vlasti koja je konstituisana nakon izbora 30. avgusta.

Jedna od stvari koje je naglasio Picula je i tema “negiranje genocida, retorika kojom se produbljuju političke napetosti i veličanje ratnih zločina”, koja je takođe postala prateći dio crnogorske političke realnosti.

Iz svega ovoga je do kraja jasno da se Crna Gora trenutno nalazi na važnoj raskrsnici i da više nemamo pravo na grešku, niti na bilo kakav kompromis sa temeljnim vrijednostima društva i prozapadnom i evroatlantskom orijentacijom države.

Ukoliko želimo da iskoračimo u procesu evropskih integracija nova Vlada mora sprovoditi EU agendu a ne prioritete Vlade Zdravka Krivokapića, beogradskih i crkvenih krugova koji su tu Vladu i doveli na vlast.

Takvu Vladu smo na sreću ispratili sa scene a dani koji su pored nama će dati odgovor na pitanje da li ćemo uskoro dobiti njenu kopiju i eksperiment ili pravu evropsku Vladu.

Ivan Vujović

Generalni sekretar SDP