Skip to content

Vujović: O suverenizmu naših osloboditelja

Budite suvereni u svojoj gluposti i destrukciji koliko hoćete, na kraju, takvi su vazda najviše suvereni. Ima vam po kome politički doći, pa izvolite obnoviti gradivo… Ali jednako pravo ima i EU da spram vas takvih sprovede neke svoje odluke

Dočekasmo i to da su se oni koji su svoju politiku uvijek bazirali na oponiranju crnogorske nezavisnosti i samosvojnosti zabrinuli (i to baš snažno) za unutrašnji suverenizam zemlje od uticaja sa „mrskog Zapada”.

Nego, nije taj prozirno provincijalni pokušaj prevare od strane crnogorskih putinista suština, jer takvima niko, pa ni oni sami sebi, neće povjerovati u “brigu” o crnogorskom suverenizmu.

Drugo je ovdje bitnije i opasnije, iako takođe banalno i manipulatorski, a plasira se sve više i iz nekih navodno prozapadnih internih krugova. Nešto što može zavodljivo da zazvuči građaninu sve više naviknutom da ne ide dalje od naslova i floskule. Elem, krenuli smo lagano sa formulisanjem “etičkog” predloška u kreiranju antizapadne politike.

“Puno suvereno pravo imate da radite šta hoćete, uključujući i izolaciju zemlje”

Sugerišu tako ovi neki apostolizovani vesternizatori da nama ne može niko ništa da nameće šta da radimo. Oni malo agilniji kažu – nijesmo mi EU kolonija… Sve, naravno, apropo najavljenog formiranja neustavne Vlade ili još jednog kruga parade političkog kiča i neukusa.

Ko su oni da nam nameću pravila, sriču ovamo horski osloboditelji u vlastohlepnoj želji da se dočepaju još kojeg javnog dobra i preduzeća, zaboravljajući da EU klub kome težimo ima neka pravila i vrijednostikojih se svi moraju držati. Jednako Francuska, Njemačka… kao osnivači tog kluba, kao i Crna Gora koja se navodno tamo zaputila. A pravilo broj jedan je da se vlast uspostavlja demokratskim putem a ne divljanjem. Pravilo broj dva je da se posebno u odsustvu funkcionalnih institucija (kojih nema ne zbog EU već jer ih osloboditelji nijesu htjeli)sasluša i uvaži stav partnerskih nezavisnih stručnih tijela, dok se nadležna tijela ne uspostave.

“Izađite konačno iz lažljivih krinki, prepustite se emocijama, biće ljekovito za sve”

Ako sve to osloboditelji ne žele i to je legitimno. Ako vam se pravila kluba ne sviđaju, samo izvolite izađite, gospodo osloboditelji – zalupite odškrinuta vrata i sve OK. Puno suvereno pravo imate da radite šta hoćete, uključujući i izolaciju zemlje. Niko vam ga uskratiti ne može, niti će se ti, kako ih zovete, EU kolonizatori, mnogo sjekirati oko toga.

Budite suvereni u svojoj gluposti i destrukciji koliko hoćete, na kraju, takvi su vazda najviše suvereni. Ima vam po kome politički doći, pa izvolite obnoviti gradivo. Evropu nazovite trulom i četvrtim Rajhom, obnovite savez sa Rusijom i Bjelorusijom, osvježite vording, pa Hrvate i Slovence nazovite “bečkim konjušarima”. Imate vi tu dosta posla. Iskopajte, ne oružje, već stara dobra propagandna štiva i to je legitimno, gospodo osloboditelji. Samo izađite konačno iz lažljivih krinki, prepustite se emocijama. Biće ljekovito za sve.

Ali jednako pravo kao i vi ima i EU i ostali sa “trulog Zapada”, a to je da spram vas takvih sprovede neke svoje odluke koje su sada još na nivou upozorenja. Vi ste pravednici, dozvolićete valjda i EU njeno suvereno pravo. Dakle pravo za pravo – fair enough, nema tu nikakvog kolonijalizma i paternalizma. On je na drugoj strani. Tu u susjedstvu, par stotina kilometara sjeverno.

Znate vi to dobro…