Skip to content

Vujović: Ostrašćeni premijer i njegovi eksperti moraju znati da bezakonje podliježe i krivično-pravnoj odgovornosti

Ostrašćeni premijer i njegovi eksperti, zajedno sa njihovim klerikalnim nalogodavcima, moraju znati da bezakonje i progon koji trenutno čine, u pokušaju da zadrže uzurpiranu vlast, podliježe i krivično-pravnoj odgovornosti.

Etička i politička dimenzija je jedna stvar i vjerujem da su građani, nezavisno od političkog opredjeljenja, ovih dana postali svjesni da su eksperti-uzurpatori spremni na sve zbog fotelja, ali je ovdje važno da im se skrene pažnja da neće moći pobjeći od odgovornosti ukoliko nastave sa pokušajima izazivanja haosa u zemlji.

Angažman raznih smutljivaca sa strane koji su dovedeni da mute vodu i huškaju građane jedne na druge posebna je tema koja eksperte-uzurpatore stavlja u još težu poziciju svođenja računa, kada veoma brzo budu morali napustiti privatizovane funkcije.

Svi oni drugi koji ovih dana takođe ostrašćeno vode hajku i ohrabruju ogoljeni primitivizam i fašizam, najbolje iskazan riječima i nastupom Vesne Bratić, trebalo bi da znaju da ih to vodi u opasni ekstremizam čime sebe svrstavaju u red crnogorskih Šešelja. Najveću odgovornost za sadržaj protesta i iskazane poruke na njima imaju politički predstavnici i funkcioneri koji ih podržavaju i učestvuju na njima.

Jasne poruke međunarodne zajednice da se otvorena pitanja rješavaju u institucijama a ne na ulici su upravo adresirane tim subjektima. Protesti kao dio demokratskog iskaza su jedna stvar ali kada se oni žele pretvoriti u poziv na anarhiju i podrivanje ustavnog poretka, uz plasiranje fašističkih poruka i kreiranje ambijenta progona ljudi, onda je jasno da to dobija potpuno drugu konotaciju.

Maske ekspertima-kleronacionalistima su konačno pale, oni će od 4. februara biti dio ružne poltičke prošlosti, a na svim legitimnim političkim subjektima je da u institucijama, na ustavan, demokratski i parlamentaran način rješavaju političke sporove.

Ivan Vujović

Generalni sekretar SDP