Skip to content

Vujović: SPC ključna poluga ruskog uticaja na destabilizaciju ovdašnjih društava

Rezolucija o stranom uplitanju u demokratske procese koju je juče usvojio Evropski parlament jasno i precizno definiše mehanizme ruskog vanjskog uticaja na destabilizaciju ovdašnjih društava, čija je jedna od ključnih poluga uloga i djelovanje Srpske pravoslavne crkve.

Očigledno je da su ratna dešavanja i agresija na Ukrajinu našim zapadnim partnerima do kraja razjasnili dobro razrađenu matricu izazivanja unutardruštvenih tenzija promocijom nacionalizma i radikalnog klerikalizma, koji su ključni uzrok nestabilnosti Zapadnog Balkana i njegovog odvajanja od EU.

Ruskim uticajem kroz razne vidove djelovanja i instrumentalizacije religijskih organizacija, zloupotrebom vjerskih osjećanja i pripadnosti, se tokom dužeg vremenskog perioda stvara plodno društveno tle za reinkarnaciju velikodržavnih politika, odnosno repliku stanja i procesa koje smo imali 90-ih prošlog vijeka.

Sada kada je našim EU partnerima potpuno jasna dijagnoza stanja u našim društvima sasvim je sigurno da će svaka zemlja regiona, koja bude koketirala sa ruskim uticajem i zloupotrebom religije, biti isključena iz procesa pridruživanja EU.

Posebno je to jasno u kontekstu novog političkog i bezbjednosnog momenta vezanim za rusku agresiju na Ukrajinu.

Zbog svega toga vjerujemo da ni u Crnoj Gori nikome neće pasti na pamet da nastavi da sprovodi politiku destabilizacije kroz manje ili više skrivenu prorusku, antizapadnu, velikodržavnu i klerikalističku agendu. Posebno to neće moći da radi sa pozicija vlasti. Ako nekome do sada nije bilo jasno, vjerujemo da i ova Rezolucija Evropskog parlamenta dovoljno precizno objašnjava i razjašnjava stvari. 

Ivan Vujović

Generalni sekretar SDP