Skip to content

Vujović: Primjedbe HRA na tekst ugovora sa SPC pokazuju neusklađenost sa pravnim sistemom Crne Gore

Konkretne i pravno utemeljene primjedbe Akcije za ljudska prava na tekst ugovora sa SPC vrlo jasno pokazuju u kojoj mjeri je ovaj dokument manjkav i neusklađen sa pravnim sistemom Crne Gore, kao i nekim opštim načelima na kojima počiva svaka ozbiljna sekularna država.

Vjerujemo da je ovo ukazivanje, koje je samo jedno u nizu ali veoma precizno i argumentovano prezentirano, jasan signal svakome ko ima iole dobru namjeru prema državnim interesima da ovaj ugovor mora pretrpjeti ozbiljne izmjene.

Vjerujemo da i premijer, kao najžešći promoter ovakvog ugovora do koga se došlo bez ikakve javne rasprave, sada više ne može reći da nije čuo nijedan argument protiv ovakvog teksta. I ovdje nije riječ o bilo kakvoj politizaciji ili ideološkom pristupu – riječ je naprosto o tome da je sadržaj ugovora, i u preambuli i normativnom dijelu, u više njegovih segmenata suprotan pravnom sistemu i interesima države Crne Gore.

Da je bilo elementarno ozbiljnog pristupa premijera i nadležnih u Vladi da u fazi pripreme cijelog ovog posla saslušaju bilo koga drugog, sem isključivo one koji brinu o interesima SPC, sigurno da ne bismo došli u situaciju da imamo ovakav ugovor.

Kakogod, ukoliko se još jednom budu ignorisali argumentovani stavovi stručne javnosti ili opet, da parafraziramo premijera, ne budu čuli argumenti protiv, javnosti će biti i do kraja kristalno jasno šta su čije namjere i u čijem interesu se sprovodi projekat usvajanja tzv. Temeljnog ugovora, a sve na štetu državnih interesa i evropskog puta Crne Gore.

Ivan Vujović

Generalni sekretar SDP