Skip to content

Vukić: Novogodišnji „pokloni“ za Mrkojeviće

Na zalasku 2021. godine, tačnije 27. decembra, Ministarstvo kapitalnih investicija dalo je na javnu raspravu Nacrt plana davanja koncesija za detaljno geološko istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina za 2022. godinu.

Od 15 predviđenih lokaliteta i ležišta arhitektonsko i tehničkog kamena na teritoriji čitave Crne Gore, dva su, vjerovali ili ne, predviđena na prostoru Mrkojevića. Ovakvim „poklonima“ za Novu godinu u Mrkojevićima se niko nije nadao. Izgleda da se kontinuitet lošeg odnosa prema ovoj Mjesnoj zajednici mora nastaviti. A počeo je odavno, izgradnjom deponije „Možura“ na lokalitetu sa kojeg se pruža vjerovatno  jedan od najljepših pogleda na more na čitavom našem primorju, izgradnjom vjetrenjača na brdu Možura, davanjem koncesije za kamenolom u Gorani, namjerom za izgradnju azila za pse (koji se našim naporima i srećom nije realizovao) i drugi koji u kontinuitetu otežavaju život njenih stanovnika. I sve to, ne pitajući i ne obavještavajući  mještane, koji se razlogom pitaju da li se ovo možda radi namjerno , što smo skrivili? Na žalost, ulaganja u ovu mjesnu zajednicu proteklih godina su vrlo skromna. Naime,od većih najavljenih infrastrukturnih projekata po pitanju – izgradnje regionalnog puta i sportske sale nema još ništa.

Predloženi lokaliteti za kamenolom su neprihvatljivi iz više razloga. Negativni uticaj na životnu sredinu koji je neminovan, stvaranje buke, prašine, zagađivanje područja i saobraćajno opterećenje samo bi otežali život mještana, koji se bave poljoprivredom i stočarstvom.

S toga se SDP Bara, snažno protivi planu davanja koncesije na ovim lokalitetima. Smatramo da nadležni treba da biraju lokalitete koji su udaljeniji od naseljenih mjesta, kako ne bi ugrožavali lokalno stanovništvo. Uz to, previđeni lokaliteti su bezvodna područja, pa mještani vodu obezbjeđuju i sakupljanjem kišnice i iz cistjerni, a što bi ovakvi radovi neminovno narušili. O ozbiljnosti samog plana govori i činjenica da je za  lokalitet “Vukići” promašena i katastarska opština. Zato, ako smo ekološka država, treba više da razmišljamo o ulaganju u proizvodnju ekološke hrane i razvoju ekološkog turizma, a ne da ovakvim planovima to onemogućavamo.

Pozivamo zato sve nadležne institucije, Opštinu Bar, nevladine organizacije i pojedince da jasno izraze neslaganje sa ovim planom, odnosno da do 21. janura dostave svoje primjedbe Ministarstvu kapitalnih investicija, kako bi zajedno spriječili štetu koja bi donošenjem ovakvog plana svakako bila nanijeta.

Omer Vukić

Sekretar OO SDP Bar i odbornik u SO Bar