Skip to content

Vuksanović Stanković: Dužnost predsjednika je da o svim građanima brine podjednako

Osobe sa invaliditetom su u Crnoj Gori danas nažalost nevidljivi dio društva ali njihova borba da se izbore za prava koja neometano ostvaruju ostali građani je lavovski hrabra i za svako poštovanje, kazala je predsjednička kandidatkinja SDP-a, Draginja Vuksanović Stanković, nakon razgovora sa Andrijom Marićevićem, predsjednikom Udruženja lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore.

Ona je navela da je tema o kojoj se uglavnom govori a tiče se nemogućnosti prilaska institucijama ustvari samo vrh ledenog brijega nebrige o ovoj kategoriji lica.

„Od silne politike i velikih političara ne vide se konkretni problemi sa kojima se suočavaju naši građani, a osobe sa invaliditetom spadaju u jednu od kategorija o kojoj se veoma malo vodi računa“, navela je Vuksanović Stanković.

Ona je naglasila da invaliditet nije prepreka za ostvarivanje svih ljudska prava ni u jednoj evropskoj državi, pa tako neće biti ni u evropskoj Crnoj Gori.

“Dužnost predsjednika države je da o svim građanima brine podjednako, a imajući u vidu da su pojedine grupe građana, u koje spadaju i osobe sa invaliditetom u prethodnom periodu bile zanemarivane, to stvara posebnu i dodatnu obavezu za državu i sve njene institucije.

Osobe sa invaliditetom ne smiju biti najzanemareniji dio društva, ostavljene same u svojoj borbi za normalan život. Naša je obaveza da teško bremenite borbe ponesemo solidarno i učinimo da ono nestane jer ništa ne smije biti prepreka za normalan život, kazala je Vuksanović Stanković.