Skip to content

Vuksanović Stanković: SDP će predložiti Skupštini da se femicid tretira kao posebno krivično djelo, minimalna kazna 15 godina

Crnogorska javnost danas je ponovo svjedočila femicidu kao najekstremnijem obliku rodno zasnovanog nasilja učinjenog ka ženi od strane muškarca koji smatra da ima pravo da joj oduzme život.

Femicidima uvijek prethodi dugotrajno porodično nasilje, zlostavljanje i ugnjetavanje, a za tužilaštva širom države prijave za nasilje u porodici su i dalje samo prekršaji. Iako naše krivično zakonodavstvo za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici predviđa novčanu kaznu ili kaznu zatvora, u praksi se najčešće dešava da i ako počinilac bude krivilno procesuiran, bude kažnjen novčanom ili uslovnom kaznom.

Zbog toga će Socijaldemokratska partija predložiti Skupštini da se femicid ubuduće tretira kao posebno krivično djelo za koje je predviđena kazna minimum 15 godina zatvora, pa sve do kazne dugotrajnog zatvora. Takođe, predložićemo da se za krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici pooštre kazne kako bi se promijenila i kaznena politika, jer je neprihvatljivo da u pandemiji femicida za nasilje u porodici postoji mogućnost izricanja novčane kazne, a da se ukoliko nastupi smrt žrtve nasilnik sankcioniše sa 3 do 12 godina zatvora, što je manje nego kazna za krivično djelo ubistvo.

Nazovimo stvari pravim imenom – onda kad ubijanje žena nazovemo femicidom, tek tada ćemo početi da razvijamo svijest i razumijemo prirodu problema, a uvrštavanjem femicida u Krivični zakonik država bi priznala mizoginističku prirodu ovog zločina i iskazala spremnost da se odlučno bori protiv rodno zasnovanog nasilja

Ovakvim pristupom imali bismo tačnu statistiku i podatke, što bi u konačnom rezultiralo boljom zaštitom žena, zbog čega očekujemo podršku svih parlamentarnih partija.

Draginja Vuksanović Stanković

Poslanica SDP u Skupštini Crne Gore