Skip to content

Zoronjić i Striković uputili Predlog Rezolucije o zločinu u Štrpcima

Poslanica Građanskog pokreta URA Suada Zoronjić i poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) Adnan Striković uputili su danas u skupštinsku proceduru Predlog rezolucije o zločinu u Štrpcima.

“Razlog za donošenje ove Rezulucije je namjera da se doprinese ostvarivanju minimuma pravičnosti za porodice žrtava teškog zločina u Štrpcima”, piše u obrazloženju.

Rezoluciju se, kako je navedeno, podnosi “u namjeri da se država Crna Gora i crnogorsko društvo na primjeren način odnese prema teškom zločinu od strane paravojnih formacija, otmici i ubistvu 20 nevinih ljudi, mahom Bošnjaka, od kojih su osmoro bili građani Crne Gore, a koji se dogodio u vozu na relaciji Bar-Beograd, u mjestu Štrpci, opština Rudo, Bosna i Hercegovina, 27. februara 1993. godine”.

Dodaju i da su svjesni da država Crna Gora, posebno u prvim godinama nakon zločina, nije pružila adekvatan odgovor na tragediju ovih porodica, kao i da sve do današnjeg dana porodice ubijenih u Štprcima, nijesu bile predmet adekvatne brige državnih organa.

Podsjećaju na iskazanu političku volju za evropskom perspektivom Crne Gore, koja između ostalog podrazumijeva podršku procesu pomirenja na prostoru biše Jugoslavije, kažnjavanje ratnih zločina i podsticanja žrtava i njihovih potomaka na traženje pravde.

Inicijativu su, kako su objasnili, podnijeli i polazeći od činjenice da država Crna Gora ima moralnu obavezu prema porodicama žrtava užasnog zločina u Štrpcima.

U Rezoluciji piše da država Crna Gora (još jednom) osuđuje ovaj teški zločin, iskazuje i pijetet prema žrtvama i poziva na svobuhvatnu istragu i kažnjavanje svih počinioca.

“Skupština upućuje apel pravosudnim organima Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine da se nastavi sa istragom, procesuiraju i privedu pravdi svi nalogodavci i izvršioci, budući da se nakon 29 godina od otmice i stradanja, sa samo dvojicom pravosnažno osuđenim, nikako ne može govoriti o obezbjeđivanju pravičnog epiloga istrage ovog teškog zločina, i da se nastavi potraga za posmrtnim ostacima žrtava. Skupština Crne Gore poziva Vladu Crne Gore da porodicama žrtava stradalih u Štrpcima isplati adekvatnu novčanu potporu u jednokratnom iznosu ili trajno socijalno zbrine porodice i spremnost da nađe pravni mehanizam za dodjeljivanje statusa civilnih žrtava rata porodicama otetih, kao izraz solidamosti i moralne podrške”, navodi se u Rezoluciji.

Kako se dodaje, Skupština poziva Vladu Crne Gore da utvrdi primjerenu finansijsku odštetu za porodice stradalih u Štrpcima, vodeći računa o težini zločina i činjenici da se najveći broj ovih porodica nalazi u stanju društvene izolacije i socijalne potrebe.

“Poziva se Vlada da ovu svoju obavezu izvrši u što skorijem roku, a najkasnije do 1. oktobra 2022.godine”, piše u Rezoluciji.