Vujović za POBJEDU: Premijer mora voditi računa o dignitetu države

Kao prvo nije problem u sastanku sa patrijarhom Crkve Srbije već  je potpuno neprimjereno da premijer jedne sekularne države održava zvanične sastanke u vjerskim objektima. Premijer mora voditi računa o dignitetu države jer se ovakvim ponašanjem i protokolarnim činom stiče utisak da  postoje institucije koje su iznad države, što je inače u slučaju ove vjerske zajednice demonstrirano bezbroj puta i za vrijeme prethodne ali i prethodnih vlasti.

Ovdje su stvari više nego jasne. Nije riječ o bilo kakvom temeljnom ugovoru, već regulisanju ugovornih odnosa sa vjerskim zajednicama, u skladu sa pravnim sistemom Crne Gore. CPC i SPC su vjerske zajednice koja nemaju takav ugovor sa državom i ukoliko postoji interes sa njihove strane država može da uđe, na potpuno javan i transparentan način, u regulisanje tih odnosa. Vjerujemo da bi tim ugovorima  morali i jasno da se preciziraju neki elementi kako bi se spriječilo dosadašnje, u više navrata, antipravno ponašanje Crkve Srbije u Crnoj Gori

Dakle, potpuno ravnopravno i nediskriminatorno jer je to jedino normalno i ustavno ponašanje svake ozbiljne države. Zakulisne i tajne radnje bivše apostolske Vlade oko ovog pitanja ne obavezuju novu Vladu i ovdje sva procedura mora da ide potpuno regularnim i zakonskim putem.

Posebna je tema negatorski i uvredljiv odnos Crkve Srbije, tj njenog vrha, prema državi Crnoj Gori, crnogorskom narodu njegovoj istoriji i tradiciji. Takođe, posebna je ali vrlo važna tema politička i vrednosna agenda ove vjerske organizacije, koja je u ključnim elementima suprotstavljena bazičnim vrijednostima modernog crnogorskog društva, a da ne govorimo o bilo kakvom suočavanju sa prošlošću i ratovima 90-ih kao i jasnoj podršci datoj osuđenim ratnim zločincima.  Danas je i cjelokupnoj međunarodnoj javnosti jasna suština djelovanja vrha ove vjerske zajednice, kao promotera antizapadne i anti EU politike, što je nedavno konstatovao i Evropski Parlament, označavajući Crkvu Srbije kao eksponenta ruskih političkih i imperijalnih interesa u regionu pa tako i u Crnoj Gori. 

Ivan Vujović

Generalni sekretar SDP